درباره برگزار کننده

عنوان نمایشگاه : دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی

نام اختصاری نمایشگاه: EXPOSHOW 2019

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ برگزاری : 2 لغایت 5 اسفند ماه 1397

        دبیرخانه نمایشگاه:                                                                     دبیرخانه کنفرانس:

 تلفن:   88070844-021  /  88070833-021                          تلفن: 22657025-021 /  22653407-021

  فکس: 88070693-021                                                         فکس: 89789523-021

وب سایت رسمی نمایشگاه : www.iranexposhow.ir  

ایمیل نمایشگاه : info@iranexposhow.ir   

بستن